Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Harmony Center. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Harmony Center. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de grote zorg die wij besteden aan de inhoud van de site is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wij behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.harmonycenter.nl, welke geen eigendom zijn van Harmony Center, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Harmony Center. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Harmony Center worden onderhouden wordt afgewezen.

Harmony Center kan niet verantwoordelijk worden geacht en sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze producten.
De informatie op onze site is enkel ter informatie en is niet bedoeld als advies of als gebruikshandleiding. De informatie op deze site vervangt niet het advies van een arts of apotheker.